0887 711 237 bulpoint15@abv.bg

Булпоинт - Правилният избор!

Булпоинт 2015 ЕООД е специализирано консултантско дружество, което извършва цялостен мениджмънт при управление на финансите, ограничаване на риска и повишаване събираемостта на вземанията

Прочети още Свържи се с нас

Свалете нашите документи от тук

Булпоинт извършва следните услуги:

Събиране на вземания

Събиране на задължения по съдебен ред от длъжници на клиента, чрез осъществяване на процесуално представителство пред съответния съд

Консултантски услуги

„Булпоинт 2015“ ЕООД предлага консултации в областта на всички отрасли на правото, ограничаване и управление на финансовия риск и повишаване събираемостта на вземанията.

Абонаментно обслужване

Консултантски услуги, включващи устни и писменни становища по казуси, касаещи всички отрасли на бизнеса и действащата съдебна практика

Изготвяне на документи

Изготвяне на молби, жалби, заявления и всякакви други документи и книжа, гарантиращо защита на интересите на клиента както в търговския оборот така и при възникване на бъдещ съдебен спор.

Мониторинг

Нашите услуги за мониторинг Ви информират за промени в статуса на Вашите партньори и клиенти, с цел да се подобри процесът на вземане на решения и да се контролира и ограничи, доколкото е възможно кредитния и финансов риск.

Прочети още

Проучване

Проверка на длъжници (за юридически лица и за физически лица) по различни показатели и параметри

Прочети още

Анализ на риска

Булпоинт 2015 ЕООД е специализирано консултантско дружество, което извършва цялостен мениджмънт при управление на финансите, ограничаване на риска и повишаване събираемостта на вземанията.

Прочети още

За Нас

"Булпоинт 2015" ЕООД работи с екип от утвърдени експерти юристи, финансисти и адвокати, като основната цел, която си поставя компанията е не само да бъдат събрани вземанията на клиентите ни, но и да запазим добрият им имидж пред техните партньори, както и да съхраним в максимална степен отношенията помежду им.

Научете повече за нас За Булпоинт Свържи се с нас